Bezpieczne przechowywanie fajerwerków – podstawowe zasady

Jak przechowywać fajerwerki?

Fajerwerki dostępne dziś w hurtowniach, rakiety, wyrzutnie, rzymskie ognie i petardy, mogą być wykorzystywane nie tylko podczas imprez sylwestrowych, ale także podczas innych uroczystości, fajerwerki są też wykorzystywane w sztukach, przedstawieniach teatralnych, wydarzeniach historycznych, podczas koncertów, w ratownictwie, w poduszkach powietrznych, napinaczach pasów bezpieczeństwa, na pokazach lotniczych, mamy dodatkowo flary drogowe, czy flary sygnalizacyjne. To elementy bezpieczne, oczywiście pod warunkiem, że korzystając z nich, dokładnie przestrzegamy instrukcji producenta. Fajerwerki muszą być też właściwie przechowywane. W jaki sposób?

Odpowiednie miejsce i zabezpieczenie

Fajerwerki muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu – pierwszy warunek to oczywiście przechowywanie ich z dala od łatwopalnych materiałów, z dala od rur gazowych, benzyny itd. Fajerwerki nie powinny być również przechowywane obok źródeł ciepła (należy je trzymać z dala od grzejników). Miejsce przechowywania fajerwerków musi być również suche. Jak mówi nam przedstawiciel hurtowni fajerwerków AS z Gorzowa Wielkopolskiego, jeśli fajerwerki staną się wilgotne, należy je zutylizować zgodnie z instrukcją producenta. Pod żadnym pozorem nie należy próbować ich w żaden sposób suszyć, by próbować później odpalić, ponieważ zmieniają swoje właściwości. Jeśli planujemy przechowywać fajerwerki np. w garażu, komórce, szopie, czy w innym podobnym obiekcie na terenie posesji, powinniśmy je odpowiednio zabezpieczyć. Według obowiązujących w Polsce przepisów (Dziennik Ustaw: Dz.U. 2016 poz. 544, art. 62c w ust. 1), wyroby pirotechniczne dzielimy na poszczególne klasy – od wyrobów, które mogą być używane w budynkach i na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków po wyroby, które charakteryzują się wysokim stopnie zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia i środowiska. Fajerwerki powinny być przechowywane zgodnie z ich klasą.

Klasy fajerwerków

Klasy najpopularniejszych fajerwerków oznaczamy literą „F” i cyfrą. Pierwsza klasa to klasa F1 (wspomniane wyroby o bardzo niskim zagrożeniu życia, zdrowia ludzi oraz mienia, które mogą być używane w budynkach i na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków), ostatnia to klasa F4. Wyroby klasy 4 określamy jako te, które charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska. Generują nieszkodliwy dla zdrowia ludzi poziom hałasu. Przeznaczone są do zastosowań profesjonalnych i mogą być używane wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną. Dziennik Ustaw uwzględnia także pozostałe wyroby pirotechniczne (klasa P1); istnieją też specjalne wyroby pirotechniczne, które są przeznaczone do użytku teatralnego, wykorzystywane również w produkcji filmowej i telewizyjnej (klasa T1). Sposób odpowiedniego przechowywania danych fajerwerków powinien być wskazany w szczegółowych instrukcjach producentów, które są do nich dołączane.