Stacja uzdatniania wody

Kryteria wyboru stacji uzdatniania wody

Nie będziemy tutaj mówili o wielkich systemach uzdatniania wody stosowanych na ujęciach, lecz o tych, które instalowane są już bezpośrednio w miejscach poboru przez samych jej konsumentów. Interesować nas będzie zatem poprawianie jakości wody, dostarczonej wcześniej przez wodociągi, stosownie do potrzeb końcowego odbiorcy. Zainstalowanie spełniającej nasze oczekiwania stacji uzdatniania wody możliwe jest dopiero po wcześniejszym zdefiniowaniu kryteriów jej wyboru.

Określenie rodzaju zanieczyszczeń wody

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda uzdatniania wody, ponieważ źródła jej poboru mogą być bardzo różne: rzeki, jeziora, akweny retencyjne itd. Ze względu, na strukturę geologiczną podłoża zbiorników wodnych, jak i na ich otoczenie (mogą to być lasy, łąki, pola uprawne zasilane sztucznymi lub naturalnymi nawozami, skały, torfowiska itd.) pobierana z nich woda niesie z sobą bardzo różnorodne zanieczyszczenia, których całkowite usunięcie na stacjach uzdatniania znajdujących się przy ujęciach nie jest możliwe. W konsekwencji tego, do końcowych odbiorców, w zależności od miejsca ich zamieszkania, może docierać woda o odmiennym składzie fizykochemicznym. Z tego też powodu wybór właściwej stacji uzdatniania musi zostać poprzedzony zbadaniem składu wody. Tego typu badania najłatwiej i najbezpieczniej jest przeprowadzać w laboratoriach Sanepidu. Podobne należy postępować także wtedy, kiedy woda jest pobierana z własnych ujęć, takich jak np. studnie. O tym, z jakiego rodzaju zanieczyszczeniami wody możemy mieć do czynienia i jak je usuwać opowiedzieli nam specjaliści z firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA ze Szczecina.

Rodzaje zanieczyszczeń wody i metody ich usuwania

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje zanieczyszczeń wody:

  • stałe drobiny fizyczne nierozpuszczone w wodzie; to np. piach, muł, rdza. Tego rodzaju zanieczyszczenia wychwytywane są przez filtry mechaniczne,
  • martwe substancje organiczne, głównie resztki zgniłych roślin i szczątków zwierzęcych. Tutaj najbardziej przydatne są wkłady z aktywowanym węglem,
  • związki chemiczne, głównie żelazo, węglan wapnia, mangan, a także wiele innych. Tego typu substancje powodują tzw. twardość wody; usuwamy je przy pomocy specjalnego złoża zmiękczającego, czyli kwaśnego jonitu lub żywicy,
  • żywe organizmy biologiczne takie, a wśród nich bakterie, wirusy i grzyby. W tym przypadku oczyszczenia wody dokonujemy przy pomocy wkładów z glinki ceramicznej lub ze związków krzemu, membran kapilarnych i osmotycznych, filtrów mechanicznych o niezwykle drobnej strukturze oraz przy użyciu ultrafioletowych lamp.

Oczywiście mamy różne stacje uzdatniania wody do usuwania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Niektóre z nich mogą składać się z kilku oddzielnych podzespołów. Tak np. przed zmiękczaczem wody, dla ochrony jego głowicy sterującej oraz żywicy jonowymiennej lub innego złoża przed zanieczyszczeniem ich drobinami stałymi, umieszcza się zazwyczaj jeszcze dodatkowo filtr mechaniczny. Dobranie i zainstalowanie odpowiednio skonfigurowanej stacji najlepiej jest powierzyć firmie wyspecjalizowanej w tego typu zadaniach.