Odpowiednia eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Odpowiednia eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekologiczny i tani w eksploatacji sposób na odprowadzanie ścieków z naszej posesji. Stanowi zespół urządzeń, służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu. Zachodzą w niej procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego. W wyniku tych procesów większość ścieków jest oczyszczona do postaci wody o drugiej klasie czystości, która następnie jest odprowadzana do gruntu lub do wód powierzchniowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie jest jednak w stanie poradzić sobie ze wszystkimi ściekami. Istnieją frakcje, które nie uległy rozkładowi lub zostały rozłożone tylko częściowo. Urządzenie zatem należy regularnie z tych frakcji oczyszczać i na tym przede wszystkim polega odpowiednia jego eksploatacja. Na czym jeszcze?

Po pierwsze czyszczenie

Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków, oferowana na przykład przez producenta oczyszczalni biologicznych EKO-BIO, działała prawidłowo, należy ją regularnie czyścić. Przede wszystkim nie częściej niż co 1-3 lata trzeba opróżniać osadnik gnilny i wtórny.

Ponadto co 3-6 miesięcy należy czyścić filtry oraz raz na 3 miesiące czyścić lub wymieniać filtry powietrza.

Aby wydłużyć czas bezawaryjnej pracy przydomowej oczyszczalni należy zastosować środki czystości, nie mające negatywnego wpływu na florę bakteryjną oczyszczalni.

Uzupełnianie kultur mikroorganizmów

Niezwykle ważnym elementem eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest stosowanie biopreparatów raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Ich działanie polega na oczyszczaniu i redukcji powstawania osadu oraz kożucha w osadniku gnilnym. Dzięki temu oczyszczalnia funkcjonuje sprawniej, a także zmniejszenia się częstotliwość wywozu osadów.

Uzupełniając kultury mikroorganizmów zmniejszamy ryzyko zatoru przepływu w rurach, poprawiamy pracę osadnika gnilnego i podnosimy jego wydajność.

Pozostałe czynności

Do pozostałych czynności, związanych z odpowiednią eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków należy przegląd dmuchawy powietrza, płukanie co 3 miesiące czystą wodą pompy w przepompowni oraz kontrola poziomu osadu w strefie aktywacyjnej lub ilości osadu aktywowanego po 30 minutach osadzania. Ważne będą także okresowa kontrola składu odpływu i regulacja natlenienia.