Monitorowanie zużycia energii

W jaki sposób najlepiej monitorować energię elektryczną?

Monitorowanie energii elektrycznej pozwala w znaczący sposób obniżyć rachunki za jej zużycie. W ten sposób nie tylko czynimy oszczędności w naszym portfelu, lecz również przyczyniamy się w znaczący sposób do ochrony naszego środowiska. Najczęściej monitoring energii elektrycznej jest jednym ze składników inteligentnego domu, chociaż chętnie instalowany jest jako dodatkowe wyposażenie.

Do monitorowania energii elektrycznej służą specjalne urządzenia. Jak działają i jakie mają zalety?

Eco-Monitoring

Obecnie, najbardziej zaawansowanym systemem do monitorowania zużycia energii jest system Eco-Monitoringu, zbierającym i wizualizującym dane, dotyczące zużycie energii. Przede wszystkim dzięki niemu zrozumiemy, gdzie oraz w jaki sposób zużywamy energię, wykrywając słabe punkty. Ponadto omawiany system poprawia efektywność energetyczną w naszym domu, a także w zakładzie produkcyjnym. System ten pokazuje bowiem energochłonność konkretnego produktu lub całego procesu technologicznego.

Warto także zaznaczyć, iż omawiane urządzenie pozwala kontrolować zapotrzebowanie na moc co piętnaście minut, a w przypadku wykrycia zagrożenia przekroczenia mocy, system wysyła do użytkownika powiadomienie sms.

Popularność Eco-Monitoringu bierze się także z jego uniwersalności. Daje on bowiem możliwość rozbudowywania o dodatkowe funkcje, na przykład zbieranie i wizualizację danych dotyczących zużycia gazu, wody czy sprężonego powietrza. 

Tego typu rozwiązania  oferuje między innymi Automatyka Przemysłowa PG Systems. W ofercie firmy znajdziemy także sterowniki PLC, oprogramowanie sterowników PLC, czy mikrosterowniki ALPHA.

Zalety monitorowania energii elektrycznej

Monitorowanie energii elektrycznej ma wiele zalet. Przede wszystkim a pomocą wyspecjalizowanych urządzeń można korzystać z cyfrowych interfejsów komunikacyjnych. W każdej chwili skontrolujemy bieżące zużycie energii lub przeanalizujemy już zgromadzone dane w formie czytelnych wykresów i grafik.

Ponadto urządzenie rejestruje pobór energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, więc mamy podgląd bieżącego jej zużycia.

Dzięki omawianym monitorom znacznie obniżymy nasze rachunki i znajdziemy źródła oszczędności, widząc, które urządzenie zużywa najwięcej prądu.

Co więcej, omawiany typ urządzenia nie wymaga dużego nakładu inwestycyjnego, a już jego podstawowa wersja pozwala monitorować wszystkie wartości zasilania. System, w zależności od potrzeb można rozbudować, dodając na przykład wartości pomiaru i wizualizacji innych wartości. Klienci chwalą sobie wykorzystywanie przez system istniejącej infrastruktury LAN, a jego instalacja zajmuje jeden dzień.