bitcoin i złotówki

Złoty i jego pozycja na rynku wymiany walut

Waluty, w tym także polski złoty, podlegają wymianie opartej o popyt i podaż. Na tej podstawie kształtuje się ich cena. Im wyższe jest zapotrzebowanie na daną walutę i zainteresowanie jej kupnem, tym jej cena jest wyższa. Kurs waluty jest także odzwierciedleniem kondycji gospodarczej danego kraju i zachętą dla inwestorów do pozostawienia w nim kapitału.

Historia polskiej waluty w pigułce

Po II wojnie światowej cały kraj uwikłany był w mechanizmy systemu komunistycznego. Złotówki były oficjalnie niewymienialne, panował wręcz zakaz posiadania dewiz przez Polaków. Szczęśliwcy mający możliwość podróżowania za granicę, po powrocie musieli zdeponować obcą walutę w ówczesnym banku PeKaO (Polska Kasa Opieki). W zamian otrzymywali bony towarowe, za pomocą których mogli kupować w placówkach Pewex lub Baltona, niedostępne nigdzie indziej lub bardzo trudno dostępne towary. Kantory wymiany walut w ogóle nie istniały, świetnie funkcjonował za to czary rynek i królujący na nim cinkciarze.

Zmiany ustrojowe przyniosły też zmiany dla polskiego złotego. Od 1990 r. ustalono sztywny kurs dolara na 9500 starych złotych. Funkcjonował on niemal 1,5 roku, do czasu kiedy punktem odniesienia dla kursu złotego stał się koszyk walut. Znalazły się w nim: dolar, marka niemiecka, funt brytyjski oraz frank szwajcarski i frank francuski. Przez lata przeprowadzano szereg operacji mających na celu odchodzenie od kontroli złotego i przejście w 2000 r. na tzw. kurs płynny. Koszyk walut obejmował już tylko euro i dolara. Kolejne lata pokazały, że możliwe jest umocnienie złotówki.

PLN kontra euro i USD

Rynek walutowy jest niezwykle zmienny i za każdy trend wzrostowy lub też spadkowy polskiego złotego odpowiada inna grupa zmiennych. Najważniejszymi walutami, do których porównuje się złotego, pozostają euro i dolar amerykański. O to, jak na cenę złotego wpływają ich notowania, zapytaliśmy eksperta z kantoru CENT z Wrocławia:

– “Ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej, wszystkie decyzje Europejskiego Banku Centralnego wpływają również na kurs złotego. Jakikolwiek spadek ceny euro zawsze ma wpływ na osłabienie złotego. Na wartość złotówki, mają również wpływ notowania pary EUR/USD. Kiedy cena euro spada względem ceny dolara, polski złoty również notuje niewielki spadek.”

Ceny polskiego złotego odnosimy również wobec dwóch innych znaczących walut franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego. Pierwsza z nich jest istotna zwłaszcza dla posiadaczy kredytów we frankach. Niekorzystny kurs złotego wobec franka oznacza dla nich większe koszty kredytu. Funt brytyjski mocny w stosunku do słabego złotego może ucieszyć eksporterów, rozliczających się w tej walucie – będą mieli większe zyski. Słaby złoty, to także radość dla polskich producentów – więcej firm zwróci się po towar do nich, ponieważ import towarów z zagranicy staje się w tej sytuacji mniej korzystny.

Niewielkie spadki złotego sprzyjają więc rozwojowi gospodarczemu. Jednak zbyt długo lub zbyt mocno osłabiony złoty nie zachęci inwestorów do pozostawienia kapitału w Polsce. Na straży stabilności polskiej waluty stoi więc Narodowy Bank Polski.