Jak sprawnie zarządzać kamienicą?

Jak sprawnie zarządzać kamienicą?

Na zarządcy nieruchomości spoczywa szerokie spektrum zadań związanych z utrzymaniem budynku, optymalizacją kosztów i podnoszeniem zysków. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania kamienicami. Ten specyficzny typ nieruchomości wymaga podejmowania  umiejętnych działań i strategicznych decyzji, dzięki którym inwestycja będzie opłacalna. W jaki sposób powinno się zarządzać kamienicami?

Obsługa najemców

Kamienice – jako mieszkalne budynki czynszowe – wymagają kompleksowej obsługi przede wszystkim w zakresie szeroko pojętej komunikacji z najemcami. Umiejętne zarządzanie taką nieruchomością powinno dążyć do budowania pozytywnego wizerunku kamienicy i długoterminowych relacji z najemcami. Jak się bowiem okazuje, ogromna konkurencja na rynku nieruchomości wymaga nie tyle pozyskiwania nowych najemców, co utrzymywania obecnych. Dlatego też kompleksowe zarządzanie kamienicą powinno obejmować następujące działania:

  • Prowadzenie dokumentacji – m. in. ewidencji mieszkańców, umów itp.;
  • Kontakty z najemcami – zwoływanie zebrań, prowadzenie korespondencji;
  • Prowadzenie rozliczeń, inicjowanie działań z zakresu windykacji należności.

Optymalizacja kosztów i zysków

Dobra inwestycja nie powinna generować niepotrzebnych kosztów, dlatego tak ważna w zarządzaniu kamienicą jest ich optymalizacja. Zarządzanie nieruchomością powinno zatem obejmować planowanie obniżenia kosztów oraz prowadzenie negocjacji z dostawcami mediów i firmami przeprowadzającymi prace konserwatorskie. Dobrze funkcjonująca nieruchomość to też taka, która nie tylko nie generuje zbędnych kosztów, ale także zarabia. Zarządzanie kamienicą powinno zatem obejmować takie działania, dzięki którym możliwe będzie generowanie większych zysków. W tym celu konieczne jest sukcesywne podnoszenie wartości rynkowej budynku. Istotne znaczenie ma tu inwestowanie w prace remontowe i modernizacyjne. Wprowadzane w ten sposób nowoczesne rozwiązania i technologie z jednej strony przyczyniają się do optymalizacji kosztów, związanych np. z mniejszym zużyciem energii, a z drugiej podnoszą wartość nieruchomości.

Kompleksowe zarządzanie kamienicą

Nie ulega wątpliwości, iż zarządzanie kamienicą to nie lada wyzwanie wymagające wszechstronnej wiedzy i wielokierunkowych działań. Dlatego też inwestorzy chętnie decydują się na współpracę z profesjonalnymi biurami nieruchomości. Firmy, takie jak NAI Estate Fellows, zapewniają kompleksową obsługę w zakresie zarządzania kamienicami, włączając w to obsługę najemców, optymalizację kosztów i dbanie o stan techniczny budynku. Sprawnie prowadzone działania uwzględniające aktualne wymogi prawne pozwalają na lepsze funkcjonowanie nieruchomości.