Plany emerytalne – co warto o nich wiedzieć?

O swojej emeryturze warto pomyśleć już teraz. Dlaczego? Szacuje się, że świadczenia emerytalne wypłacane przez ZUS będą w przyszłości naprawdę niskie i nie będą pozwalały emerytom na godne życie. Właśnie dlatego rosnącym zainteresowaniem cieszą się różne plany emerytalne.

Każda osoba, która pracuje na oskładkowaną umowę, odprowadza składki emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przyszłości mają one dać emeryturę, która wypłacana może być od 60 roku życia dla kobiet oraz od 65 roku życia dla mężczyzn.

Czy Polaków czekają głodowe emerytury?

Niestety, coraz częściej możemy usłyszeć, że emerytury obliczane przez ZUS wcale nie będą wysokie. Już teraz wiele osób otrzymuje głodowe świadczenia, które tak naprawdę nie pozwalają na samodzielne życie na odpowiednim poziomie.

W przyszłości sytuacja może się pogorszyć – duża liczba osób pracujących na umowach śmieciowych, a także mniej korzystne zasady obliczania emerytur powodują, że wielu emerytów będzie otrzymywało świadczenia na minimalnym poziomie, a także poniżej niego.

Właśnie dlatego coraz więcej ekspertów zaleca dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. W tym celu można wykorzystać specjalne plany emerytalne, które nazywane są także trzecim filarem. Co warto o nich wiedzieć?

Czym są dodatkowe plany emerytalne?

Planami emerytalnymi nazywamy specjalne programy oszczędnościowe, które skierowane są do osób chcących oszczędzać na emeryturę. Są to programy długoterminowe, z których mogą korzystać także młode osoby.

Najbardziej popularne plany emerytalne to dokładnie Indywidulane Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IZKE), które oszczędzającym dają także dodatkowe korzyści w postaci zwolnień od podatku.

Oprócz tego do wyboru mamy także inne programy, które pomagają w oszczędzaniu na przyszłość, na przykład mogą być to ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – UFK

Zatem wtedy, gdy zależy nam na dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę, warto wybrać specjalne plany emerytalne – razem z nimi świadczenie emerytalne w jesieni życia może być jeszcze wyższe!